አድራሻ፡-

የመንግሥት የልማት ድርጅቶች ይዞታና አስተዳደር ኤጀንሲ

ገርጂ በቀድሞው ኢምፔሪያል ሆቴል ፊት ለፊት ባለው

ውሃ ሥራዎች ዲዛይንና ቁጥጥር ድርጅት ህንጻ

 

ስልክ፡-  011 6 60 94 03

የቢሮ ቁጥር፡-  

ፖ.ሣ.ቁ. 27444-1000/11835

አዲስ አበባ፣ ኢትዮጵያ

 

ስለ ዳይሬክቶሬቱ 

ኦዲት ዳይሬክቶሬት ሚ/ር መ/ቤቱ የተቋቋመበትን ዓላማና ግቦች ለማሳካት እንዲችልና የስጋት፣የቁጥጥርና የኮርፖሬት አስተዳደሩን ሂደት ውጤታማነትን ለመገምገምና ለማሻሻል የሚያግዝና ድጋፍ የሚሰጥ የሥራ ክፍል ነው፡፡ ዳይሬክቶሬቱ በሚኒስቴር መ/ቤቱ የፋይናንስ፤ የህጋዊነትና የፐርፎርማንስ ኦዲትን ማሳደግ፣ የኦዲት ሥራዎችን ጥራትና ቅልጥፍና ማሻሻል፣ ወደ ግል ባለሀብት የሚዛወሩ የልማት ድርጅቶችን የርክክብ ሥራ በላቀ ሁኔታ በማስፈፀም የመንግሥትን ጥቅም በተሻለ የማስጠበቅና የሥራ ክፍሎች ዕቅዶች፣የመ/ቤቱ ህጎች ደንቦችና መመሪያዎች ተግባራዊነት፣ የሃብትና የንብረት አጠቃቀሞችን ተገቢነት የማረጋገጥ ተግባራትን በዋናነት ያከናውናል፡፡