አድራሻ፡-

የመንግሥት የልማት ድርጅቶች ይዞታና አስተዳደር ኤጀንሲ

ገርጂ በቀድሞው ኢምፔሪያል ሆቴል ፊት ለፊት ባለው

ውሃ ሥራዎች ዲዛይንና ቁጥጥር ድርጅት ህንጻ

 

ስልክ፡-

የቢሮ ቁጥር፡-  

ፖ.ሣ.ቁ. 27444-1000/11835

አዲስ አበባ፣ ኢትዮጵያ

ዳይሬክቶሬቶች፡- 

  • ኢንፎርሜሽን ኮሙኒዩኬሽን ቴክኖሎጂ ዳይሬክቶሬት
  • ሰው ኃብት ልማትና አስተዳደር ዳይሬክቶሬት
  • ግዥና ፋይናንስ ዳይሬክቶሬት
  • ህዝብ ግንኙነት ዳይሬክቶሬት
  • ሴቶች፣ ህጻናትና ወጣቶች ጉዳይ ዳይሬክቶሬት
  • ንብረትና ጠቅላላ አገልግሎት ዳይሬክቶሬት
  • ሪከርድና ዶክመንቴሽን ክፍል