አድራሻ ፤ መንግሥት የልማት ድርጅቶች ሚኒስቴር

              የሚገኝበት የህንፃ ወለል (floor)  መሬት(G+0)

              ገርጂ ማዞሪያ 

              የቢሮ ስልክ: +251118 69 50 83

             ፖስታ ሳጥን ቁጥር  27444-1000/11835

ስለ ዳይሬክቶሬቱ