አድራሻ፡-

የመንግሥት የልማት ድርጅቶች ይዞታና አስተዳደር ኤጀንሲ

ገርጂ በቀድሞው ኢምፔሪያል ሆቴል ፊት ለፊት ባለው

ውሃ ሥራዎች ዲዛይንና ቁጥጥር ድርጅት ህንጻ

 

ስልክ፡- 0116-611485

የቢሮ ቁጥር፡-  401

ፖ.ሣ.ቁ. 27444-1000/11835

አዲስ አበባ፣ ኢትዮጵያ

 

                                                                   

አቶ ትግስቱ አምሳሉ ኦልጂራ

የኦፕሬሽን ዘርፍ ም/ዋና ዳይሬክተር